"Mateřská škola kouzelný svět je jedinečná soukromá mateřská škola ve Frýdku-Místku"CENÍK: Školné

Výše školného pro nově zapsané děti na  školní rok 2018/2019 je 5 000 Kč za měsíc při každodenní docházce. Pro ostatní děti je školné stanoveno ve smlouvách na daný školní rok.

Dětem ve věku od dvou do tří let nabízíme docházku na 10 dnů v měsíci.Za tento pobyt v MŠ hradí zákonný zástupce dítěte 4 000 Kč měsíčně.

V případě umístění do MŠ dvou a více dětí z jedné rodiny, škola poskytne slevu školného ve výši 500,-Kč měsíčně u dítětě přijatého na každodenní docházku. 

Školné uhraďte prosím do 6. dne v měsíci bankovním převodem, na účet Komerční banky, a.s., č.ú.: 43-7628740217/0100. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte, za které platbu provádíte.

Osvobození od úplaty

V případě dětí s každodenní docházku do MŠ je možné vrácení školného jedině ze závažných dlouhodobých zdravotních důvodů - po domluvě s ředitelkou školy.

Aktivity

Aktivity: 1 000 Kč / 1x za půlrok pro všechny děti

            

Částka na aktivity zahrnuje platby za výlety, divadelní představení, kina, sportovní a společenské akce, drobný dárek k narozeninám pro každé dítě...a mnoho dalšího

Dále pak zahrnuje tyto pravidelné činnosti v rámci školného:

Výuka AJ   2 x týdně - třída Žirafek

Výuka AJ   3 x týdně - třída Rybiček

Canisterapie 2x ročně

 

Stravné

10 Kč - dopolední svačinka
20 Kč - oběd
  9 Kč - odpolední svačinka

Pitný režim je součástí ceny stravného.

Prosíme o odhlašování stravy vždy den předem prostřednictvím SMS zprávy nebo telefonátu na číslo 607 351 802 .

 Pokud Vám dítě onemocní náhle ráno můžete jej odhlásit telefonicky do 7.15 hod. nebo si můžete oběd vyzvednout do jídlonosiče v době od 11.00 do 11.15hod.


"...prostě kouzelná školka"


Babička čte dětem

www.celeceskoctedetem.cz
KONTAKTY:

ADMIN | MŠ Kouzelný svět 2012