"Mateřská škola kouzelný svět je jedinečná soukromá mateřská škola ve Frýdku-Místku"CO KDY DĚLÁME:žiravky

7:00 – 8:15

 • příchod dětí, převlékání
 • ranní hry, individuální činnosti

8:15 – 8:45

 • hygiena, svačina (součástí každé svačiny je ovoce či zelenina, dbáme na přítomnost celozrnných a bio potravin v jídelníčku dětí)

8:45 – 11:15

 • komunitní kruh - přivítání dětí,nastínění programu dne
 • rozcházení dětí do center aktivit a činností (dítě si volí činnost, kterou učitelé předem připravují a následně nabízí)
 • aktivity jsou zaměřeny na hudební, pohybové, výtvarné, ekologické
 • individuálně se každému dítěti věnuje asistent pedagoga, který je součástí našeho týmu
 • aktivity (angličtina, tanečky..)
 • příprava na pobyt venku, pobyt venku

11:15 – 11:45

 • hygiena
 • oběd (snažíme se děti vést k samostatnosti při stolování)

11:45 - 14:15

 • příprava na odpočinek hygiena, čištění zoubků
 • odpolední odpočinek, spánek
 • klidové aktivity, kroužek - 1x týdně
 • vstávání, oblékání

14:15 – 14:45

 • hygiena, odpolední svačinka

14:45 – 17:00

 • shrnutí celého dne, odpolední aktivity a činnosti, opakování
 • individuální činnosti, volná hra, pobyt na zahradě, rozcházení dětí

 


 


rybičky

7:00 – 8:45

 • příchod dětí, převlékání
 • ranní hry, individuální činnosti
 • přivítání dětí, nastínění programu dne
 • ranní cvičení

8:45 – 9:15

 • hygiena, svačina (součástí každé svačiny je ovoce či zelenina, dbáme na přítomnost celozrnných a bio potravin v jídelníčku dětí)

9:15 – 11:45

 • komunikační kruh - kalendář přírody, orientace v čase, seznámení s nabídkou činností k tématu
 • rozcházení dětí do center aktivit a činností (dítě si volí činnost, kterou učitelé předem připravují a následně nabízí)
 • aktivity jsou zaměřeny na hudební, pohybové, výtvarné, ekologické, badatelské a dále na čtenářskou a matematickou pregramotnost aj., v rámci MŠ  Aj, šachy
 • příprava na pobyt venku, pobyt venku

11:45 – 12:15

 • hygiena
 • oběd (snažíme se děti vést k samostatnosti při stolování)

12:15 - 12:40 

 • hygiena, čištění zoubků
 • spontánní hra v koutcích

12:40  – 14:00

 • odpolední odpočinek, klidové aktivity (četba pohádek, poslech relaxační hudby, klidové činnosti rozvíjející jemnou motoriku a rozumové schopnosti)

13:00 - 13:30 (Každé úterý)

 • vstávání, oblékání, kroužek "Předškoláček" - pouze pro děti předškolního věku

13:15 - 14:00

 • vstávání, oblékání, kroužky v rámci MŠ

14:00 - 14:15

 • hygiena, odpolední svačinka

14:45 - 17:00

 • odpolední kruh - shrnutí celého dne, odpolední aktivity, pobyt na zahradě,rozcházení dětí

"...prostě kouzelná školka"


Babička čte dětem

www.celeceskoctedetem.cz
KONTAKTY:

ADMIN | MŠ Kouzelný svět 2012