Aktuality

Den otevřených dveří a zápis do MŠ

Původně plánovaný Den otevřených dveří 25.4. se nebude konat.Z kapacitních důvodů se nebude konat ani zápis na školní rok 2022/2023.

25. 4. 2022|

Uzavření MŠ v době hlavních prázdnin

MŠ bude uzavřena v měsíci červenci od 04.07.2022 do 08.07.2022  a v měsíci srpnu od 22.08. – 31.08.2022. Nový školní rok začíná 01.09.2022.

22. 4. 2022|

Zápis do MŠ

Zápis do MŠ byl již ukončen.Pro školní rok 2021/2022 byly přijaty děti pod těmito  registračními čísly:

01, 02, 03,  04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13.

 

17. 5. 2021|

Otevření MŠ

Od 12. dubna 2021 je  na základě rozhodnutí vlády mateřská škola otevřena pouze pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné a pro děti rodičů vybraných profesí.

13. 4. 2021|

Zápis do MŠ

 Zápis do MŠ bude probíhat od 3.5. do 14.5.2021. Na základě epidemiologické situace proběhne zápis formou online zasláním přihlášky dítěte –  vyplněním a zasláním tiskopisů viz “Dokumenty ke stažení” nebo telefonicky. Zájem o volná místa  můžete zasílat na e-mail: mskouzelnysvet@seznam.cz .

Budeme se na Vás i Vaše děti těšit.

3. 3. 2021|

Uzavření mateřských škol

Vážení rodiče,

vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci přijala vláda ČR dne 26. února 2021 krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost dětí ve všech mateřských školách.  Platnost krizového opatření je od 1. 3. 2021 do 21. 3. 2021. Krizové opatření se prodlužuje do 11.4.2021 za stejných podmínek.

Kompletní informace přináší web MŠMT, včetně ošetřovného (podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení).

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

https://www.msmt.cz/skoly-rezim-od-brezna

Těšíme se na brzké shledání,
tým MŠ Kouzelný svět

3. 3. 2021|

Změna zřizovatele MŠ

Mateřská škola Kouzelný svět má nového zřizovatele, kterým se stala společnost PLANETA – Montessori základní škola s.r.o. Více informací o zřizovateli naleznete na webových stránkách www.skolaplaneta.cz.
V tuto chvíli se pro Vás ani pro děti téměř nic nemění, o změnách v budoucnu Vás budeme včas informovat.

3. 3. 2021|

Prázdninový provoz – červenec, srpen 2021

MŠ Kouzelný svět bude uzavřena: 1.7.- 9.7.2021 a 23.8. – 31.8.2021. 

12. 1. 2021|

Otevření MŠ

Naše školička se pro Vaše děti znovu otevře 1.5.2020.

25. 4. 2020|

Zápis do MŠ

Veškeré tiskopisy naleznete v sekci : Pro rodiče – dokumenty ke stažení.

22. 4. 2020|

Uzavření MŠ

V současné době je naše školička do odvolání uzavřena.

23. 3. 2020|

Koronavir

KORONAVIRUS

 DOPORUČENÍ K AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (KHS MSK) vydala obecné doporučení, jak postupovat při návratu z rizikových oblastí

1.Pokud má občan v době pobytu nebo po návratu tyto zdravotní potíže:

 

horečku nad 38°C, kašel, dušnost, dechovou nedostatečnost,

AŤ NEPRODLENĚ Z DOMOVA TELEFONUJE NA:

595 138 118 (KHS linka ke koronaviru)

595 138 119 (KHS linka ke koronaviru)

595 138 147 (KHS linka ke koronaviru)

 

NEBO

kontaktuje KHS MSK a její územní pracoviště na telefonních číslech:

 Okres Bruntál 554 774 128

 Okres Frýdek-Místek 558 418 301, 558 418 339, 558 418 316

 Okres Karviná 596 397 253, 596 397 255

 Okres Nový Jičín 556 770 384-386

 Okres Opava 553 668 846

 

  1. Pracovníci KHS MSK provedou podrobné šetření zaměřené na pobyt v Itálii. Budou se ptát na místo a délku pobytu v Itálii, zda se v Itálii účastnil akcí hromadného charakteru, případně, zda byl v době pobytu v kontaktu s osobami majícími výše uvedené příznaky onemocnění, nebo s osobou, která onemocněla COVID – 19.

 

  1. Pokud se vrací z rizikových oblastí Itálie a dalších oblastí uvedených na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR, mohou být po dohodě s pracovníky KHS MSK a ošetřujícím lékařem nařízena karanténní opatření s pravidelným sledováním zdravotního stavu.

 

  1. KHS MSK vyhodnotí, zda bude proveden odběr na vyšetření onemocnění koronaviry.

 

  1. Pokud laboratorní rozbor potvrdí přítomnost koronaviru, bude okamžitě hospitalizován. (Fakultní nemocnice Ostrava, NsP Havířov, Slezská nemocnice Opava)

 

  1. V ostatních případech (pobyt v Itálii mimo rizikové oblasti, případně pobyt v izolovaných horských střediscích) bude doporučen režim sebepozorování zdravotního stavu bez nutnosti hospitalizace nebo karantény.

 

  1. U rizikových profesí (zdravotníci, pracovníci činní v sociálních službách či ve školství) bude karanténní opatření vyhodnoceno individuálně. Karanténní opatření budou vydána pouze výjimečně, a to vzhledem ke konkrétnímu riziku.

 

Vážená paní, Vážený pane,

Žádáme Vás, abyste tyto informace předali svým podřízeným s tím, že toto doporučení KHS MSK se může s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci změnit, respektive zpřísnit.

Doporučení pro zdravotnická a sociální zařízení:

Vydání zákazu návštěv, a to do odvolání.

Doporučení pro školská zařízení:

Předání veškerému personálu a žákům.

Doporučení pro ostatní (např. ORP):

Žádáme o zveřejnění na webových stránkách a úřední desce.

Pro všechna zařízení, resp. místa s vysokou koncentrací občanů, je doporučen zvýšený hygienický režim – dezinfekce a mytí rukou i ploch.

BLIŽŠÍ INFORMACE:

Ministerstvo zdravotnictví ČR:

http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html

KHS MSK:

http://www.khsova.cz/

Zdravotní ústav v Ostravě:

https://www.zuova.cz/

Krajský úřad Moravskoslezského kraje:

https://www.msk.cz/cz/zdravotnictvi/informace-o-koronaviru-144974

 

 

Věřte, že s ohledem na zvýšení výskytu koronaviru a zpřísňujícím se  bezpečnostním opatřením i my situaci neustále sledujeme a aktuálně vyhodnocujeme.

13. 3. 2020|

Volná místa

Naše školička nabízí volná místa pro školní rok 2019/2020.

Pro tento školní rok připravujeme spoustu novinek – zavádění prvků Montessori pedagogiky.Do plánování výuky budeme i nadále začleňovat Daltonskou tabuli, která slouží k rozvoji plánování, realizaci a zpětné vazby při činnostech dětí. Dále budeme využívat prožitkové učení a zaměříme se na rozvoj vícečetné inteligence.

18. 5. 2019|

GDPR – ochrana osobních údajů

Funkce pověřence pro ochranu osobních údajů

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů pro Mateřskou školu Kouzelný  svět, vykonává:

název: F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ a.s.,
IČ: 25884646,
sídlo: Vítkovická 1994/22, 702 18 Ostrava,
kontaktní e-mail:  poverenecMSK@fsc-ov.cz.
Na uvedeném e-mailu lze pověřence rovněž kontaktovat. Vzhledem k velkému počtu organizací, pro které pověřenec funkci vykonává, Vás žádáme, abyste pro účely komunikace s pověřencem přednostně využívali tohoto e-mailu.

3. 6. 2018|

Docházka do MŠ

Naše školička nabízí nástup dětí i během školního roku od 2let na každodenní nebo 10-ti denní docházku za snížené školné s možností postupné adaptace.V případě zájmu nás po telefonické domluvě můžete navštívit a prohlédnout si zrekonstruované prostory školky a zahrady.

3. 6. 2018|