Co dětem s sebou do školky?

Poznejte náš kouzelný svět

  • pohodlné oblečení do třídy

  • oblečení na ven (odpovídající počasí)

  • holínky a pláštěnku

  • bačkůrky (s pevnou patou)

  • náhradní oblečení (spodní prádlo, ponožky, tričko, mikina, tepláky apod..)

  • oblečení na spaní – pyžamo

  • kartáček na zuby

  • zástěrku na pracovní a výtvarné činnosti

  • baťůžek

Činnosti a kroužky

Poznejte náš kouzelný svět

Činnosti

Cílem této aktivity je vtáhnout děti do anglického světa – poslouchat, reagovat a mluvit. Nově začínáme využívat unikátní metodu Wattsenglish vytvořenou britskou společností. Díky využití Wow materiálů, které pracují s emocionální pamětí, je učení zábavnější a efektivnější. Po celou dobu děti komunikují s maňáskem Maggie a s britským učitelem Steavem, prostřednictvím výukových videí, flash card a pracovních listů. Výuka je vedena především formou písniček, básniček a her. Angličtina probíhá ve třídě Žirafek i Rybiček 20 – 30 minut, dle individuálních potřeb dětí.

Žirafky 2x týdně

Rybičky 3x týdně

Canisterapií se rozumí léčebný kontakt psa a člověka. Pes svou přítomností dovede vyvolat dobrou náladu. Školku navštěvuje speciálně vyškolený lektor 2x ročně.
Provede depistáž v obou třídách, následně je u dětí prováděna logopedická péče.
Každé dítě je jedinečné a potřebuje mít „svůj den“. Slavíme s dětmi jejich narozeniny.
Naleznete vždy aktuálně na daný měsíc v kalendáři školičky.

Kroužky

Pravidelně začínají od měsíce října – vždy od 12:45 – 13:30

Úterý:
Veselé experimenty – Lenka Janovičová | Aktiváček – Bc. Klára Pavlásková

Středa:
Sportovky – Vendula Wrožynová, DiS.

Čtvrtek:
Muzikohrátky – Bc.Alena Hrůzková

Pátek:
Šikovné ručičky – Bc. Klára Tomanová – děvčata, Michaela Procházková – chlapci

Dále nabízíme:

šachy – čtvrtek 8:00 – 8 :45

výuku angličtiny Face2Face – pondělí a čtvrtek – 14:00 – 15:00

jóga – pondělí – 8:30 – Žirafky,  9:00 – Rybičky

předškoláček – středa 12:15 – 12:45

Ceník

Poznejte náš kouzelný svět

Školné

Výše školného pro nově zapsané děti na školní rok 2019/2020 je 5 000 Kč za měšíc při každodenní docházce. Pro ostatní děti je školné stanoveno ve

smlouvách na daný školní rok.

Dětem ve věku od dvou do čtyř let nabízíme docházku na 10 dnů v měsíci. Za tento pobyt v MŠ hradí zákonný zástupce dítěte 4 000 Kč měsíčně.

V případě umístění do MŠ dvou a více dětí z jedné rodiny, škola poskytne slevu školného ve výši 500,-Kč měsíčně u dítětě přijatého na každodenní docházku.

Školné uhraďte prosím do 6. dne v měsíci bankovním převodem, na účet Komerční banky, a.s., č.ú.: 43-7628740217/0100. Do zprávy pro příjemce uveďte

jméno dítěte, za které platbu provádíte.

V případě dětí s každodenní docházku do MŠ je možné vrácení školného jedině ze závažných dlouhodobých zdravotních důvodů – po domluvě s ředitelkou školy.

Při nižším počtu dnů docházky v měsíci může také dojít na základě domluvy s ředitelkou školy a individuálních požadavků rodiče ke snížení školného.

Aktivity

1 000 Kč / 1x za půlrok pro všechny děti

Částka na aktivity zahrnuje platby za výlety, divadelní představení, kina, sportovní a společenské akce, drobný dárek k narozeninám pro každé dítě…a mnoho dalšího

Dále pak zahrnuje tyto pravidelné činnosti v rámci školného:

Výuka AJ   2 x týdně – třída Žirafek

Výuka AJ   3 x týdně – třída Rybiček

Canisterapie 2x ročně

Stravné

10 Kč – dopolední svačinka
20 Kč – oběd
  9 Kč – odpolední svačinka

Pitný režim je součástí ceny stravného.

Prosíme o odhlašování stravy vždy den předem prostřednictvím SMS zprávy nebo telefonátu na číslo 607 351 802

Pokud Vám dítě onemocní náhle ráno můžete jej odhlásit telefonicky do 7.15 hod. nebo si můžete oběd vyzvednout do jídlonosiče v době od 11.00 do 11.15hod.

Dokumenty ke stažení

Poznejte náš kouzelný svět