Co dětem s sebou do školky?

Poznejte náš kouzelný svět

 • pohodlné oblečení do třídy

 • oblečení na ven (odpovídající počasí)

 • holínky a pláštěnku

 • bačkůrky (s pevnou patou)

 • náhradní oblečení (spodní prádlo, ponožky, tričko, mikina, tepláky apod..)

 • oblečení na spaní – pyžamo

 • kartáček na zuby

 • zástěrku na pracovní a výtvarné činnosti

 • baťůžek

Poznejte náš kouzelný svět

Činnosti

Cílem této aktivity je vtáhnout děti do anglického světa – poslouchat, reagovat a mluvit. Nově začínáme využívat unikátní metodu Wattsenglish vytvořenou britskou společností. Díky využití Wow materiálů, které pracují s emocionální pamětí, je učení zábavnější a efektivnější. Po celou dobu děti komunikují s maňáskem Maggie a s britským učitelem Steavem, prostřednictvím výukových videí, flash card a pracovních listů. Výuka je vedena především formou písniček, básniček a her. Angličtina probíhá ve třídě Žirafek i Rybiček 20 – 30 minut, dle individuálních potřeb dětí.

Žirafky 2x týdně

Rybičky 3x týdně

Provede depistáž v obou třídách, následně je u dětí prováděna logopedická péče.
Každé dítě je jedinečné a potřebuje mít „svůj den“. Slavíme s dětmi jejich narozeniny.
Naleznete vždy aktuálně na daný měsíc v kalendáři školičky.

Kroužky

Činnosti a kroužky

 • Předškolák – 12.15 -12.40 hod. v pondělí (pro předškolní děti)

 • Logohrátky – 12.15 – 12.30 (pro přihlášené předškolní děti)

 • Angličtina v MŠ –  Rybičky – Po + ST + Pá          Žirafky Út + ČT

Kroužky : úterý – Tanečky- 13:00 – 13:45, Lenka Chalupová

                     středa- Sportovky – 13:00 – 13:45, Vendula Kopřivová

                     čtvrtek- Máme rádi Česko – 13:00 – 13:45, Lenka Janovičová                   Aktiváček 13:00 – 13:45  Alena Hrůzková

                     pátek- Šikovné ručičky – 13:00 – 13:45, Klára Tomanová + Michaela Procházková

 • Šachy – čtvrtek – 8.00- 8.45 hod

Ceník

Poznejte náš kouzelný svět

Školné

Výše školného  na školní rok 2022/2023 je 5 500 Kč za měsíc. Pro ostatní děti je školné stanoveno ve smlouvách na daný školní rok.

V případě umístění do MŠ dvou a více dětí z jedné rodiny, škola poskytne slevu školného ve výši 500,-Kč měsíčně u dítěte přijatého na každodenní docházku.

Školné uhraďte prosím do 20. dne předchozího měsíce bankovním převodem, na účet Komerční banky, a.s., č.ú.: 43-7628740217/0100. Do zprávy pro příjemce

uveďte jméno dítěte, za které platbu provádíte.

V případě dětí s každodenní docházku do MŠ je možné vrácení školného jedině ze závažných dlouhodobých zdravotních důvodů – po domluvě s ředitelkou školy.

Při nižším počtu dnů docházky v měsíci může také dojít na základě domluvy s ředitelkou školy a individuálních požadavků rodiče ke snížení školného.

Aktivity

200 Kč / 1x za měsíc pro všechny děti – již je v ceně školného

Částka na aktivity zahrnuje platby za výlety, divadelní představení, kina, sportovní a společenské akce, drobný dárek k narozeninám pro každé dítě…a mnoho dalšího.

Dále pak zahrnuje tyto pravidelné činnosti v rámci školného:

Výuka AJ   2 x týdně – třída Žirafek

Výuka AJ   3 x týdně – třída Rybiček

Stravné

 11  Kč – dopolední svačinka
 20 Kč – oběd
 11  Kč – odpolední svačinka

Pitný režim je součástí ceny stravného.

Prosíme o odhlašování stravy vždy den předem prostřednictvím SMS zprávy nebo telefonátu na číslo 607 351 802

Pokud Vám dítě onemocní náhle ráno můžete jej odhlásit telefonicky do 7.15 hod. nebo si můžete oběd vyzvednout do jídlonosiče v době od 11.00 do 11.15hod.

Dokumenty ke stažení

Poznejte náš kouzelný svět