Žirafky

Vytváříme přátelskou atmosféru, která napomáhá k úspěšné adaptaci dětí. Proto nabízíme možnost i zkrácené docházky do školky. Profesionální pedagogové provází děti novými zkušenostmi a prožitky.

Rybičky

Profesionální pedagogové připravují a provází děti aktivitami, ve kterých mají možnost učit se novému pomocí prožitků, zkušeností a interakcí s okolním prostředím. Podporují v dětech radost z učení, zkoumání a objevování.

Co kdy děláme

U nás ve školce vedeme 2 třídy

Žirafky

7:00 – 8:15

 • příchod dětí, převlékání
 • ranní hry, individuální činnosti

8:15 – 8:45

 • hygiena, svačina (součástí každé svačiny je ovoce či zelenina, dbáme na přítomnost celozrnných a bio potravin v jídelníčku dětí)

8:45 – 11:15

 • komunitní kruh – přivítání dětí, nastínění programu dne
 • aktivity jsou zaměřeny na hudební, pohybové, výtvarné, ekologické
 • rozcházení dětí do center aktivit a činností; dítě si volí činnost, kterou učitelé předem připravují a následně nabízí

 • individuálně se každému dítěti věnuje asistent pedagoga, který je součástí našeho týmu
 • aktivity – angličtina s Maggie, jóga pro děti

 • příprava na pobyt venku, pobyt venku

11:15 – 11:45

 • hygiena

 • oběd (snažíme se děti vést k samostatnosti při stolování)

11:45 – 14:15

 • příprava na odpočinek hygiena, čištění zoubků
 • odpolední odpočinek, spánek
 • klidové aktivity, kroužek – 1x týdně
 • vstávání, oblékání

14:15 – 14:45

 • hygiena, odpolední svačinka

14:45 – 17:00

 • shrnutí celého dne, odpolední aktivity a činnosti, opakování
 • individuální činnost, volná hra, pobyt na zahradě, rozcházení dětí.

Rybičky

7:00 – 8:45

 • příchod dětí, převlékání, ranní hry, individuální činnosti

 • ranní kruh – přivítání dětí, nastínění programu dne
 • ranní cvičení – protažení těla, relaxační a dechová cvičení
 • aktivity – angličtina s Maggie, jóga pro děti

8:45 – 9:15

 • hygiena, svačina (součástí každé svačiny je ovoce či zelenina, dbáme na přítomnost celozrnných a bio potravin v jídelníčku dětí)

9:15 – 11:45

 • komunitní kruh – kalendář přírody, orientace v čase, seznámení s nabídkou činností k tématu
 • rozcházení dětí do učebních koutků- aktivity jsou zaměřeny např. na oblasti: výtvarné, pohybové, hudební, badatelské a dále na čtenářskou, matematickou a enviromentální pregramotnost
 • příprava na pobyt venku a pobyt venku

 • aktivity – angličtina s Maggie, jóga pro děti

11:45 – 12:15

 • hygiena

 • oběd (snažíme se děti vést k samostatnosti při stolování)

12:15 – 12:45

 • každou středu kroužek předškoláček – pouze pro děti předškolního věku

12:45 – 14:00

 • kroužky v rámci MŠ, vstávání, oblékání

14:00 – 14:45

 • hygiena, individuální činnosti

14:45 – 15:15

 • hygiena, odpolední svačina

15:15 – 17:00

 • individuální činnost, volná hra, pobyt na zahradě, rozcházení dětí.